CENA ROPY UDERZA W ROSJĘ

Stany Zjednoczone po raz kolejny skutecznie uderzają w gospodarkę rosyjską. W efekcie publikacji wyników finansowych oraz informacji o wzroście zapasów ropy naftowej spółek amerykańskich, cena ropy spadła o kolejne 4%. Obecnie cena surowca utrzymuje się na poziomie około 47 dolarów za baryłke.

Budżet Federacji Rosyjskiej wymaga eksportu surowca co najmniej na poziomie 70 dolarów za baryłkę. Poniżej tej kwoty gospodarka oparta głównie na eksporcie surowca, po prostu zapada się pod ziemię. Nie jest zatem przypadkiem fakt, że w czerwcu 2014 roku baryłka ropy kosztowała ponad 115 dolarów, a już w stycznie 2015 zaledwie około 48 dolarów. Swój rekordowo niski poziom ropa osiągnęła styczniu 2016 roku, gdzie cena za baryłkę spadła poniżej 30 dolarów.

Na wolnym, globalnym rynku, ekonomia jest jedną z najpotężniejszych broni. Nie da się jej odeprzeć, a dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości nie rzadko wymaga ogromnego nakładu czasu i pracy. Federacja Rosyjska ma taką strukturę gospodarki, która nie ma szans w zderzeniu ze współczesnym wolnym rynkiem wymiany dóbr i towarów. Nie dziwi zatem fakt, jak intensywnie ruchy polityczne atakują system kapitalistyczny oraz to z jaką zajadłością atakują zachodnie korporacje.

Rosja nie jest w stanie zmienić w tak krótkim czasie swojego modelu gospodarki. Czeka ją zatem nieuchronny rozpad, a jedynym czynnikiem, który może temu zapobiec i skonsolidować federację, jest niestety wojna.

- Jarosław Narymunt Rożyński,