Wykreślenie z VAT

Przedsiębiorca ma obowiązek w określonym przypadku zarejestrować się jako płatnik VAT. Fiskus może go jednak z tego rejestru wykreślić nie powiadamiając go nawet o tym fakcie. Taka forma wprowadzenia jednostronnej zależności pomiędzy płatnikiem a odbiorcą, ma stanowić środek nacisku na przedsiębiorców.

Pod pretekstem walki z patologiami i nieuczciwymi przedsiębiorcami, tak naprawdę gnoi się wszystkich płatników, z wykluczeniem tych wystarczająco dużych, którzy mogliby poradzić sobie za pomocą działu prawnego i zaprzyjaźnionych z rzadem kancelarii prawnych. W Polsce za czasów rządów partii narodowo-socjalistycznej wyraźnie rysuje się podział na równych i równiejszych.

Wśród uzasadnienia do wykreślenia z rejestru VAT znajdują się takie absurdy jak "uzasadnienione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczy w procederze nadużycia podatkowego". Brak logicznego i racjonalnego zapisu prawa to cecha wyjątkowo charakterystyczna dla polskiego systemu prawnego. Jeżeli są uzasadnione podstawy to nie ma przypuszczeń, a nadużycie podatkowe to nic innego przecież jak oszustwo. Kwestię zatem tego czy jakiś stan istnieje czy nie, sprowadzono do filozoficznego stwierdzenia, że być może przypuszczam, że nadużyłem prawa.

Zastanawiam się, jak jakikolwiek sąd byłby w stanie rozstrzygnąć, czy podatnik coś przypuszczał, albo czy nadużył prawa czy też je po prostu złamał. Jak rozróżnić uzasadnioną podstawę do przypuszczenia od nieuzasadnionej podstawy wątpliwości ?

Nikt nie ma tutaj wątpliwości, że filozoficzne i absurdalne przepisy prawne służą do tworzenia różnorodnych interpretacji. Idąc zatem za naszą logiką, należy wyciągnąć wniosek, że nie jest to prawo, ale uzasadnienie do traktowania niektórych przedsiębiorców niezgodnie z prawem.

- Jarosław Narymunt Rożyński,