Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 26 MAJA 2019 R

do dnia 6 kwietnia 2019 r.
– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wy-borczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców