Chaos prawny w biznesie

Resort finansów pracuje nad rozwiązaniem, które na prawników, księgowych i doradców podatkowych nałoży obowiązek informowania o wszelkich działaniach, w wyniku których naliczone będą niższe podatki. Jak podaje m.in. Ministerstwo Finansów oraz Dziennik Gazeta Prawna w projekcie chodzi o ograniczenie uszczupleń podatkowych. Ponieważ jednak nie chodzi o działania nie zgodne z prawem, a działania legalne, stosuje się tutaj terror prewencyjny, aby nie stosowano rozwiązań legalnych.

Jest to taki absurd, że człowiek zastanawia się, czy to jest jeszcze państwo prawa. Jak można bowiem zakazać stosowania legalnych praktyk ? Czy samo napiętnowanie legalnego działania nie jest już przekroczeniem czerwonej linii, gdzie z państwa prawa przekształcami się w socjalistyczną dyktaturę ?

Już samo publikowanie ostrzeżenia przed optymalizacją podatkową jest absurdem. Jak traktować informację, ze dozwolone jest np. wliczanie obligacji w koszta, ale jeżeli to zrobisz - będziesz mieć problemy prawne. To w końcu jest to dozwolone czy nie ? A jeżeli jest dozwolone, to dlaczego jest penalizowane metodami, których legalność budzi wątpliwości ?

W jakim zakresie doradca podatkowy czy prawnik będą ponosić konsekwencje za interpretację prawa ? Jak doradzić klientowi, skoro jakieś działania są legalne ale penalizowane ?

Szczegół tego rozwiązania tkwi w obowiązku zgłaszania organom podatkowym planów finansowych przedsiębiorstw, które potencjalnie narażają budżet państw na straty w wyniku stosowania legalnych działań optymalizacji podatkowej. Oczywiście nie chodzi tutaj o rzeczywiste straty finansowe, ale o utracone potencjalnie korzyści. Zatem de facto każdy zakup, każdy koszt może podlegać takiej interpretacji.

Pozostaje otwarte również pytanie, jak to wszystko ma się do tajemnicy zawodu, nie mówiąc już o tajemnicy handlowej czy własności intelektualnej ?

To co aktualnie dzieje się w systemie prawnym i podatkowym zmusza do zadania otwartego pytania o sens takich działań. Czy my stoimy przed widmem wojny światowej, że decydujemy się na złamanie wszelkich podstaw prawa za cene natychmiastowego pozyskania wszelkich dostępnych środków finansowych ? Czy też celem jest eksterminacja prywatnych przedsiębiorstw i zastąpienie ich wyłacznie państwową gospodarką socjalistyczną centralnie planowaną ?

Prawnicy, doradcy podatkowi czy księgowi wykonują swój zawód w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Ich zadaniem jest wskazanie w jaki sposób należy przestrzegać prawa w danym zakresie.

Jak ma funkcjonować państwo, w którym organy państwa wydają ostrzeżenia przed działaniem zgodnie z prawem ?

- Jarosław Narymunt Rożyński,